• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului (natural, social, cultural) cât si obtinerea de informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii. Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor cât si ale celorlalte cerinte esentiale.

Urmarirea curenta

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor cuprinde:

- inspectii vizuale;

-  interpretarea primara a rezultatelor verificarilor realizate de personalul de exploatare;

-  completarea raportului de observatii vizuale si consemnarea situatiilor atipice observate;

-  comunicarea situatiilor atipice catre factorii de decizie in conformitate cu sistemul informational aferent lucrarii;

Raportul de urmarire curenta va contine:

-       sinteza periodica a datelor rezultate din inspectiile vizuale si rezultatele masuratorilor la aparatura de masura in cazul extinderii urmaririi curente;

-       analiza, actualizarea, imbunatatirea criteriilor de avertizare;

-       interpretarea datelor de urmarire a comportarii constructiei din punct de vedere al sigurantei lucrarilor;

-       formularea de recomandari privind atât imbunatatirea sistemului de urmarire a comportarii constructiilor cât si lucrari de interventii constructive pentru remedierea situatiilor atipice depistate.

In cazul in care se constata aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei se va realiza o inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea constructiilor cum ar fi:

a.    deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;

b.    dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc, explozii, alunecari de teren etc.) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

c.    schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei respective.

Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris in care se cuprind, separat observatiile privind degradarile constatate (tip, cauze, gradul si efectul acestora), masurile necesare a fi luate pentru inlaturarea efectelor acestor degradari, precum si, daca este cazul, extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp

Urmarirea speciala este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din masurarea, inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc masura in care constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.

Urmarirea speciala se efectueaza pe baza unui proiect de urmarire speciala si cuprinde diverse verificari in functie de speiicul constructiei:

-   asigurarea sigurantei si durabilitatii constructiei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase si a zonelor unde apar;

-  supravegherea evolutiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii in exploatare;

-   semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limita date de aparatura de masura si control;

-   aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor si podurilor in dreptul rostului tablierelor sau elementelor caii;

-   deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie, tronsoane de cladiri, ploturi de baraje;

-   umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarilor in versantii diferitelor amenajari, ramblee, pe lânga cladirile si constructiile speciale;

-   obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului de constructie;

-   defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de constructie; fisuri si crapaturi;

-   coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat si precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni;

-   modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural si tehnologic care pot exprima comportarea constructiilor urmarite.

Pentru a cere o oferta de pret URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR , asteptam mesajul dumneavoastra sau ne puteti contacta direct la numarul :

0728.102.074 - Ing Ciprian Miu

Date de contact
Scrieti-ne un mesaj de contact