• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Securitate la Incendiu

Securitate la incendiu

AUTORIZARE DE SECURITATE LA INCENDIU

Compania noastra, prin reprezentantii desemnati, va sustine beneficiarul in legatura cu prezentarea documentatiei catre autoritatile competente, va acorda asistenta reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta in santier pentru verificarea conformitatii documentelor depuse si lucrarilor executate.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu vor fi supuse verificarilor numai instalatiile si echipamentele care corespund cerintelor de calitate impuse de proiect si pentru care s-a primit de la proiectant si executant documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

Beneficiarul va fi informat despre orice defectiune in functionarea instalatiilor sau echipamentelor care asigura paza si protectia imobilului impotriva incendiului.

Dupa obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu, toate documentele originale, intocmite in legatura cu aceasta, vor fi predate beneficiarului.

Activitatile specifice, masurile si sarcinile organizatorice, tehnice, operative, planificate, organizate si realizate in conformitate cu legislatia specifica, au ca scop prevenirea si reducerea  riscurilor de producere a incendiilor si asigurarea interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor. 

Pentru a cere o oferta de pret SECURITATE LA INCENDIU , asteptam mesajul dumneavoastra sau ne puteti contacta direct la numarul :

0728.102.098 - Ing. Adela Ghetu

Date de contact
Scrieti-ne un mesaj de contact