• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Responsabil tehnic cu executia - CQ

Responsabil tehnic cu executia - CQ

RTE (Responsabil tehnic cu executia)

Responsabilitati:

 • sa admita executia lucrarilor de montaj numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
 • sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice privind executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, procedurile de realizare a acestor lucrari, planurile de verificare a executiei lucrarilor de montaj, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a lucrarilor de montaj aferente;
 • sa supravegheze executia lucrarilor pe baza si conform proiectelor;
 • sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pe care le coordoneaza tehnic
 • sa opreasca executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului;
 • sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale
 • CQ (Responsabil Control Tehnic Calitate)

  Responsabilitati:

  • respecta legislatia si reglementarile tehnice specifice activitatii domeniului pentru care a fost autorizat
  • exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si „Planul Calitatii" adoptat prin Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii;
  • elaboreaza si supune spre aprobare Programul de Control in corelare cu prevederile „Planului Calitatii" adoptat;
  • participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele, reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;
  • informeaza asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii intreprinderii de actiuni preventive sau corective;
  • verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrementate tehnic;
  • raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor
  • verifica calitatea remedierilor executate

  Pentru a cere o oferta de pret RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA -CQ , asteptam mesajul dumneavoastra. 

  Date de contact
  Scrieti-ne un mesaj de contact