• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Cadastru si Intabulare

Cadastru si Intabulare

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale.

Cartea funciara ( intabularea ) cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, acte,fapte sau raporturi juridice care au legatura cu imobilele.

Cadastrul si Intabularea NU SE POT FACE SEPARAT.

Cadastru apartament :

Pentru intocmirea documentatiei, sunt necesare urmatoarele acte :

- acte de proprietate in copie legalizata;

- declaratie notariala pentru netranscrierea actelor ( in cazul in care nu au fost transcrise in registrul de inscriptiuni );

- fotocopie schita apartament ( dupa caz );

- certificat de atestare fiscala in original;

- copie a cartii funciare colective a blocului;

- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de inregistrare pentru persoanele juridice.

Taxele si termenele cadastru si intabulare apartament :

- taxa regim normal de 15 zile lucratoare de la data depunerii - 120 RON;

- taxa regim urgenta de 5 zile lucratoare de la data depunerii - 600 RON.

Cadastru teren:

Pentru intocmirea documentatiei, sunt necesare urmatoarele acte :

- acte de proprietate in copie legalizata;

- certificat de atestare fiscala in original;

- scoatere din circuitul agricol in fotocopie ( daca este cazul );

- adresa de numar postal in copie legalizata;

- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de inregistrare pentru persoanele juridice.

Taxele si termenele cadastru si intabulare teren:

- taxa regim normal de 15 zile lucratoare de la data depunerii - 120 RON;

- taxa regim urgenta de 5 zile lucratoare de la data depunerii - 600 RON.

Cadastru constructii:

Pentru intocmirea documentatiei, sunt necesare urmatoarele acte :

- acte de proprietate in fotocopie;

- autorizatie de construire;

- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- certificat de atestare fiscala in original;

- scoatere din circuitul agricol in fotocopie;

- adresa de numar postal;

- fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de inregistrare pentru persoanele juridice.

Taxele si termenele cadastru si intabulare pentru actualizare cu constructie noua:

- 0.05 % * valoare de impunere + 60 RON - taxa regim normal - 15 zile lucratoare de la data depunerii;

- pentru urgenta taxa este de 5 ori mai mare.

Important!!! - la aceste preturi se adauga si onorariul.

Persoana de contact : 0785224432

Date de contact
Scrieti-ne un mesaj de contact