• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Cadastru si Intabulare

Cadastrul furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile - proprietar, pozitie, folosinta, marime. Important este faptul că in Romania, cadastrul este un sistem obligatoriu de evidenta si inventariere a bunurilor imobile.

Documentatia cadastrala este necesara pentru instrainarea imobilului (vanzare, donatie, mostenire), in momentul in care se doreste ipotecarea imobilului, cat si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Actele necesare difera in functie de fiecare situatie.

Actele necesare intocmirii documentatiei cadastrale variaza in functie de fiecare caz în parte. In toate situatiile este nevoie de actele de identitate ale proprietarului (fotocopie), de certificatul fiscal de la Administratia Financiara (Directia Taxe si Impozite) - conform caruia sa reiasa ca apartamentul este la zi cu plata catre stat. De asemenea, daca datele de achizitie a apartamentului nu sunt stampilate de Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni, este necesara o declaratie notariala, conform careia apartamentul nu a fost inregistrat in acest Registru, ca nu a fost donat, vandut sau ipotecat.

  • Acte de proprietate - act de vanzare-cumparare, proces verbal de predare primire (in cazul achizitiei apartamentului de la stat), act donatie, hotarare judecatoreasca definitiva sau certificat de mostenitor (in funcie de fiecare situatie in parte).
  • Acte de identitate proprietar - carte de identitate sau pasaport, in cazul cetatenilor straini
  • Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite
  • Cerere tip, completata si semnata de proprietar, furnizata de expertul autorizat in lucrari de cadastru
  • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile, furnizata de expertul autorizat în lucrari de cadastru
  • Cerere de inregistrare in Carte Funciara, furnizata tot de expert

Cadastrul trebuie sa furnizeze date reale cu privire la proprietarii bunurilor imobile si inscrierea acestora in registrele cadastrale si cartile funciare. De asemenea, trebuie sa contina informatii despre intinderea, configuratia si pozitia imobilului, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala si categoria de calitate a terenurilor.

Lucrari de Intabulare

Sunt necesare pentru deschiderea Cartii Funciare si pentru a inscrie definitiv un drept de proprietate. Intabularea unui imobil se poate face doar daca acel imobil are atribuit un numar cadastral. Lucrarile de cadastru si cele de intabulare se fac de obicei in acelasi timp, intr-un dosar unic, care se depune la O.C.P.I. Aici se obtine numarul cadastral iar apoi este trimis la Biroul de Carte Funciara pentru a se Intabula. Prin Intabulare se certifica numeroase informatii despre imobilul dumneavoastra cum ar fi : asezarea, marimea, categoria de folosinta, proprietarii, limitele de proprietate precum si toate modificarile survenite pe parcursul duratei de viata a bunului imobil.

Date de contact
Scrieti-ne un mesaj de contact