• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Termenul de finalizare a Proiectul Rezidențial din Craiova a fost prelungit cu trei ani

Termenul de finalizare a Proiectul Rezidențial din Craiova a fost prelungit cu trei ani

Deoarece Shandon Ningjian Construction Group România SRL, firma care trebuia să finalizeze proiectul rezidențial până la data de 15.01.2017, a întârziat lucrările,Primăria Craiovei a hotărât ca, până la 31 mai 2017, aceasta să facă dovada, cu extras de cont, că deține suma necesară pentru construirea locuințelor colective din intravilanul municipiului, după ce chinezii au întârziat în execuția lucrărilor. Mihail Genoiu, primar interimar, a fost împuternicit să încheie și să semneze acest act adițional. În cazul în care firma nu respectă solicitarea municipalității, contractul va fi reziliat. După încetarea contractului, indiferent de împrejurări, Primăria Craiova va prelua gratuit:

- lucrările de infrastructură constând în construcțiile edificate de concesionar, în stadiul fizic existent, precum și investiția realizată de către concesionar;

- Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic, detaliile de execuție și autorizația de construire; După rezilierea contractului, predarea și primirea se vor face pe bază de proces-verbal, încheiat între cele două părți. Acesta, alături de actul adițional semnat de primar, va sta la baza înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra acestor construcții. Pe 6 mai 2014, reprezentanții Primăriei din Craiova au aprobat atribuirea contractului de concesiune, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafață de 67,51 mii mp, situat pe str. Caracal, nr. 132.

Printr-un act adițional, suprafața concesionată a fost micșorată până la 19,30 mii mp. Pe acest teren, Shandong Ningjian își propunea construirea de locuințe colective cu regim mare de înălțime, P + 3 – maxim 10 etaje, destinate cumpărării. Cu toate acestea, în octombrie 2015, proiectul a fost sistat. În acest sens, edilii solicitau companiei ca până la data de 31 martie 2016 să reia execuția lucrărilor și afirmau că, în caz contrar, contractul de concesiune va fi reziliat unilateral. În acest sens, cu 16 zile înainte de termen, pe 15 martie, entitatea cu capital chinez trimitea o notificare: „Shandong Ningjian Construction Group Investment România SRL a solicitat înțelegere și sprijin în continuare pentru a putea finaliza proiectul de construire de locuințe colective cu regim mare de înălțime destinate cumpărării. În susținerea solicitării au precizat faptul că finanțarea acestui proiect a întâmpinat dificultăți care au condus la sistarea lucrărilor și din cauza ajustărilor politicilor economice din țara acestora, însă în ultima perioadă firma a făcut noi progrese în asigurarea fondurilor necesare realizării proiectului de locuințe, beneficiind chiar de spirjinul Primăriei orașului Jining”, arată proiectul de hotărâre. Dintre locuințele planificate, 250 de unități ar fi fost destinate angajaților din Ministerul Apărării Naționale.

Noul termen de finalizare a fost prelungit cu trei ani, până la 15 ianuarie 2020.

Sursa: arena construciilor