• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Studiu de eficienta energetica, necesar pentru autorizatia de construire

Studiu de eficienta energetica, necesar pentru autorizatia de construire

Pentru cladirile noi, prin certificatul de urbanism emis de autoritatile publice in vederea obtinerii autorizatiei de construire, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.

Aceasta este una dintre modificarile aduse de Parlament la Ordonanta Guvernului  nr. 13/ 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. Proiectul a fost votat atat de Senat, cat si de Camera Deputatilor si urmeaza procedura in vederea promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis.

Prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale competente in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire, se va solicita incadrarea necesarului de energie al cladirilor in nivelurile prevazute in reglementarile tehnice specifice.

Certificatul va cuprinde recomandari de reducere a consumurilor de energie ale cladirii, cu estimarea economiei de energie prin realizarea masurilor de crestere a performantei energetice a cladirii, inclusiv precizari de unde se pot obtine informatii mai detaliate, precum: rentabilitatea recomandarilor formulate, procedura care trebuie urmata pentru punerea in practica a recomandarilor, stimulente financiare sau de alta natura si posibilitati de finantare.

Emiterea certificatului de urbanism de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea emiterii autorizatiei de construire, cu incalcarea prevederilor prezentei legi se considera certificat de urbanism incomplet, constituie contraventie si se sanctioneaza ca atare.

De asemenea, o completare adusa de noua lege este definitia “cladirii frecvent vizitata de public” ca fiind “cladire cu o suprafata utila totala de peste 250 mp in care se desfasoara activitati cotidiene sau periodice de interes general si/sau comunitar, social, cultural, comercial si altele asemenea, si care are spatiu/spatii cu functiunea/functiuni destinata/destinate accesului si prezentei publicului temporar sau permanent in acesta/acestea.”

Inspectorii vor verifica afisarea certificatului de performanta energetica la cladirile cu o suprafata utila totala de peste 250 mp,  care sunt frecvent vizitate de public.

De asemenea, vor verifica anual, prin sondaj, minimum 10% din certificatele si rapoartele de audit energetic, precum si din rapoartele de inspectie a sistemelor de incalzire si de climatizare, inregistrate anual in bancile de date specifice.

In cazul constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor corespunzatoare de catre inspectorii din Inspectoratului de Stat in Constructii, Ministerul Dezvoltarii Regionale poate dispune ca, sanctiune complementara, suspendarea dreptului de practica al auditorilor energetici pentru cladiri si/sau al expertilor tehnici sanctionati contraventional, pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 12 luni, proportional cu nivelul amenzilor aplicate si in functie de natura si gravitatea faptei.

Acest act normativ aprobat de Senat si de Camera Deputatilor, a fost depus ieri la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii, etapa necesara inaintea promulgarii.

Sursa : www.arenaconstruct.ro