• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Sprijin pentru producatorii de energie regenerabila

Sprijin pentru producatorii de energie regenerabila

Producatorii de energie regenerabila din biomasa, biogaz, biolichide, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor si gaz de fermentare a namolurilor vor putea fi sprijiniti prin lege.

Un proiect de lege, intrat recent in dezbaterea Parlamentului, propune introducerea unui sistem de promovare prin bonus, sistem prin care acesti producatori vor putea beneficia de un bonus suplimentar pretului de vanzare a energiei, pentru fiecare MW de energie regenerabila produs si livrat, in conditiile stabilite de ANRE.

Bonusul se va determina ca diferenta intre tariful fix stabilit de ANRE si pretul mediu ponderat lunar de vanzare a energiei pe PZU.

Introducerea unui tarif fix, de care vor beneficia producatorii de energie electrica pentru fiecare MW de energie regenerabila produs si livrat, utilizand biomasa, biogaz, biolichide, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor si gaz de fermentare a namolurilor, producatori acreditati de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin bonus.

Sistemul de promovare prin bonus se va aplica:

1.     Producatorilor de energie electrica care detin centrale electrice cu o capacitate instalata de pana la 6 MW si care utilizeaza sursele regenerabile de energie

2.     Investitorilor care intentioneaza sa dezvolte centrale de pana la 1MW putere instalata si care utilizeaza sursele regenerabile de energie

Sistemul de promovare prin bonus va fi aplicabil de la 1 ianuarie 2017 pana la 31 decembrie 2025, cu conditia aprobarii de catre Comisia Europeana, in conditiile legii.

Beneficiarii vor beneficia de bonus pentru o perioada de 15 ani, incepand cu data obtinerii licentei de producator emise de catre ANRE.

Sistemul de promovare prin bonus nu se aplica producatorilor care opteaza pentru sistemul de promovare prin certificate verzi sau pentru schemele de sprijin instituite prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009 de tip bonus sau pret reglementat pentru cogenerarea de inalta eficienta cu modificarile si complementarile ulterioare.

In vederea aplicarii sistemului de promovare prin bonus, ANRE va avea urmatoarele atributii:

1.     Emite autorizatii de infiintare pentru toate proiectele, cu respectarea limitelor de capacitate prevazute legal

2.     Elaboreaza Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin bonus;

3.     Acrediteaza grupurile/centralele electrice care beneficiaza de schema de promovare prin bonus, in temeiul Regulamentului de acreditare;

4.     Elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare prin bonus pentru a evita supracompensarea si avand in vedere ratele interne de rentabilitate utilizate pentru autorizarea de catre Comisia Europeana a sistemului de Promovare prin certificate verzi.

Operatorul de transport si/sau operatorii de distributie asigura transportul, respectiv distributia, precum si dispecerizarea cu prioritate a energiei produse din biomasa, biogaz, biolichide, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor si gaz de fermentare a namolurilor, conform regulilor tehnice stabilite de ANRE.

Sistemul de promovare prin bonus va fi finantat din fondurile Administratiei Fondului de Mediu, care vor fi puse la dispozitia producatorilor de energie electrica ce beneficiaza de acest sistem cu prioritate, prin derogare de la prevederile Ordonantei de Urgenta 196/2005.

Sistemul de promovare prin bonus se va aplica in etape, in functie de puterea instalata totala a centrelor electrice, dupa cum urmeaza:

– nu mai mult de 300 MW pana la 31 decembrie 2020,

– nu mai mult de 400 MW pana la 31 decembrie 2022,

– nu mai mult de 600 MW pana la 31 decembrie 2025.

ANRE va monitoriza etapele sistemului de promovare si va publica pe site-ul propriu puterea totala a proiectelor pentru care s-a emis autorizatie de infiintare si puterea totala instalata in fiecare an.

Incepand cu anul 2020, ANRE va publica lunar puterea totala instalata a centralelor care vor beneficia de sistemul de promovare prin bonus.

Pentru a beneficia de tariful fix, odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de infiintare, investitorii vor depune si planul investitiei incluzand costul investitiei, precum si costurile operationale care vor fi analizate de catre ANRE pentru a stabili tariful fix.

Vor fi luate in calcul costurile si veniturile astfel incat IRR-ul proiectului nu poate fi mai mic de 10%. Tarifele fixe pot fi diferite, in functie de tehnologia si capacitatea instalata ale proiectelor.

ANRE va stabili tariful fix pentru urmatoarele categorii de proiecte, in functie de capacitatea instalata, dupa cum urmeaza: sub 100 kw, intre 100 kw si 300kw, intre 300 kw si 500 kw, intre 500kw si 750 kw si intre 750kw si 1000kw.

Pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri de cogenerare care utilizeaza surse regenerabile de energie calificate de ANRE ca fiind de inalta eficienta, tariful fix se va stabili astfel incat IRR-ul sa nu depaseasca 11,7%.

Pentru energia electrica produsa in centralele care utilizeaza biogaz ce provine din biodeseuri si deseuri mentionate in Anexa 2, tariful fix se va stabili astfel incat IRR -ul sa nu depaseasca 11,7%.

Pentru energie electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza biomasa ce provine din culturi energetice, peleti sau resturi forestiere colectate in baza unui contract oficial de toaletare a padurilor incheiat de respectivul producator sau a unor servicii de amenajare si intretinere spatii verzi din localitati, tariful fix se va stabili astfel incat IRR – ul sa nu depaseasca 11,7 %.

ANRE va monitoriza anual evolutia bonusului acordat producatorilor, astfel incat IRR-ul sa nu depaseasca limitele prevazute in lege.

In cazul in care la sfarsitul unui an calendaristic se va constata ca IRR-ul unui proiect a fost depasit se va face o regularizare prin deducerea sumelor suplimentare din bonusul acordat in anul urmator celui analizat, in 12 rate lunare.

Pentru energia termica produsa din surse regenerabile se vor acorda 50 de lei / MWh, in limita a 2 milioane de gigacalorii pe an, cu exceptia energiei termice utilizate pentru consumul casnic.

 

Sursa: www.arenaconstruct.ro