• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Proiectul privind programul national de cadastru, in dezbatere publica

Proiectul privind programul national de cadastru, in dezbatere publica

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF) pentru perioada 2014 – 2023 si modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin HG nr. 1288/2012, cu modificarile ulterioare.

PNCCF are drept obiectiv inregistrarea gratuita a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, eliberarea certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si eliberarea certificatelor de mostenitor in cazul succesiunilor nedezbatute.

PNCCF vizeaza inregistrarea sistematica a imobilelor in 2381 de unitati administrativ – teritoriale.

 

Sursa : arenaconstruct.ro