• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană - necesare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii din oraşe

Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană - necesare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii din oraşe

Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană au ca scop regenerarea arealelor urbane şi sprijină dezvoltarea durabilă a oraşelor.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă, conform Programului Operaţional Regional, creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană sunt realizate în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunitate este obiectivul principal al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. Aceasta include un număr de obiective specifice:

- Vitalitate urbană – pentru o viaţa mai bună în zonele de locuit, acestea nu trebuie să rămână doar cartiere-dormitor, ci trebuie să includă servicii necesare tuturor, de la magazine de unde se pot achizitiona bunuri de folosinţă generală, până la locuri de petrecere a timpului liber.

-  O zona sigură – nevoia de securitate în zona este ridicată, iar asigurarea unui sentiment de siguranţă pentru populaţie şi vizitatori devine esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, cât şi pentru definirea imaginii zonei ca una sigură şi pregatită pentru investiţii.

-  Dinamism economic – pentru asigurarea dezvoltării economice trebuie asigurată atragerea investitorilor şi a locuitorilor cu nivel ridicat de instruire. Acest lucru se poate realiza prin îmbunătăţirea imaginii şi propunerea unei strategii transparente către toţi potenţialii parteneri.

- Ţesut urban accesibil şi eficient – atât nevoia de accesibilitate cât şi obiectivul de dezvoltare economică vor beneficia prin restructurarea ţesutului urban, creşterea accesibilităţii şi revigorarea reţelei de spaţii publice.

-  Verde – atât obiectivele de interes major, precum parcarcurile şi celalte spaţii verzi, trebuie  incluse într-o viziune unitară a sistemului verde. O strategie sustenabilă presupune şi planificarea transportului considerând prioritare mersul pe jos , ciclismul şi transportul în comun.

-  Implicarea şi dezvoltarea comunităţii - foarte important este rolul comunităţii în luarea deciziilor legate de regenerarea urbană precum şi implicarea acestora în livrarea strategiei.

Necesitatea implicarii comunităţiilor locale prin prezentarea Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană în cadrul unor dezbaterii unde se vor identifica nevoile şi cerinţele oamenilor cum ar fi: Reabilitarea Parcurilor,  Amenajarea spaţiilor publice,  Reabilitarea şi modernizarea grădiniţelor şi şcoliilor, Amplasarea camerelor de monitorizare, etc.

Pentru implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană, autorităţile publice locale pot accesa finanţare din fonduri europene.