• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Noi conditii pentru autorizarea constructiilor

Noi conditii pentru autorizarea constructiilor

Investitorii care vor sa construiasca in zone fara utilitati, vor trebui sa faca infrastructura tehnico – edilitara pe banii lor, partial sau total.

Aceasta este una dintre conditiile noi prevazute pentru autorizarea constructiilor in proiectul de modificarea a Regulamentului de urbanism, propus de Ministerul Dezvoltarii.

Astfel, autorizatia de construire intr-o zona care nu detine infastructura tehnico-edilitara este conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.

Noi conditii se pregatesc si pentru distantele minime obligatorii dintre cladiri.

Astfel, autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:

  1. a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, stabilite prin regulamentele locale de urbanism, sau, in lipsa acestora, conform Codului civil;
  2. b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului autoritatilor publice responsabile cu situatiile de urgenta, ca parte integranta a documentatiilor urbanistice aprobate.

In plus, autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

Stabilirea regimului de inaltime pentru regulamentele locale de urbanism aferente documentatiilor de urbanism si autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.

Este interzisa autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu se incadreaza in specificul arhitectural si urbanistic al zonei.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu dizabilitati si care folosesc mijloace specifice de deplasare precum si a celor care folosesc mijloace de transport nemotorizat.

Pentru constructiile de locuinte se vor evita amplasamentele in vecinatatea surselor producatoare de noxe, zgomote puternice si vibratii (aeroport, zone industriale, artere de trafic greu).

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale  se va realiza in conformitate cu masurile si restrictiile  impuse prin studiile de specialitate aferente documentatiilor de urbanism aprobate.

Este interzisa autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura.

 

Proiect prevede ca ca autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. De asemenea, autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale, rezervatii naturale, precum si in celelalte zone protejate, de interes national si comunitar delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al autoritatilor publice centrale responsabile cu domeniul protectiei mediului, transporturilor, precum si cu avizul custozilor ariilor naturale protejate, dupa caz.

Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes national, se face cu avizul conform al autoritatii publice centrale  responsabile cu protectia patrimoniului cultural.

Avizarea documentatiilor de urbanism ce cuprind zona destinata amplasarii aeroporturilor sau zonele de protectie a acestora, se face inclusiv de catre autoritatile publice centrale cu atributii.

Autorizarea executarii constructiilor in zone supuse servitutilor aeronautice civile aferente aerodromurilor civile certificate si echipamentelor serviciilor civile de navigatie aeriana stabilite conform legii se face cu avizul conform al Autoritatatii Aeronautice Civile Romane.

Orice interventie urbanistica, inclusiv schimbare a destinatiei terenurilor, in zonele supuse servitutilor  aeronautice civile se face numai cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, iar in cazul aerodromurilor civile utilizate si ca baze de operare pentru aeronave de stat, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al Ministerului Apararii Nationale.

La proiectul pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.525 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism pot fi transmise propuneri pana pe 1 mai.

 

Descarca aici proiectul pentru modificarea Regulamentului de Urbanism

 

Sursa : arenaconstruct.ro