• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Licitatia pentru sectoarele de autostrada Comarnic-Predeal-Cristian, anulata

Licitatia pentru sectoarele de autostrada Comarnic-Predeal-Cristian, anulata

CNADNR a anulat licitatia lansata pentru atriburea contractului de revizuire a studiului de fezabilitate pentru sectoarele de autostrada Comarnic – Predeal si Predeal – Cristian, precum si pentru reabilitarea DN 73B.

Decizia a fost motivata de faptul ca toate ofertele primite au fost inacceptabile si/sau neconforme.

Licitatia deschisa pentru atribuirea contractului de revizuire a studiului de fezabilitate a fost lansata in data de 31 iulie 2015.

In cadrul procedurii au fost depuse de catre operatorii economici un numar de sapte oferte. Sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc in data de 15 septembrie 2015.

Procedura de atribuire a fost anulata de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat potrivit Raportului procedurii, aprobat de Directorul General “…au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme”.

In prezent, procedura de achizitie publica se afla in perioada de depunere a unor posibile contestatii impotriva rezultatului procedurii.

In situatia in care nu se vor depune contestatii, dupa expirarea termenului prevazut de lege, autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

 

Sursa : arenaconstruct.ro