• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Guvernul doreste modificarea legii privind eficienta energetica

Guvernul doreste modificarea legii privind eficienta energetica

In aceste zile pe masa Senatului se afla in aceste zile o initiativa legislative privind modificarea legii 121/2014 privind eficienta energetica. Atfel modificarile aduse ar fi urmatoarele:

în imobilele tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă până la 31 decembrie 2016, cu acordul a minimum 80% dintre proprietari, se va decide asupra montării contoarelor la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie ori a repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.

În situaţia în care acestea nu sunt considerate fezabile din punct de vedere tehnic sau nu sunt sustenabile din punct de vedere al costurilor, vor fi utilizate metode alternative eficiente din punct de vedere al costurilor privind măsurarea consumului de energie termică.

Deasemenea o alta modificare importanta prevede ca actualele repartitoare vor putea fi dezafectate cu acordul a cel puţin 80% dintre proprietari in present acestea pot fi dezafectate doar cu acordul majoritar al propietarilor. Aceasta lege creeaza cadrul legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale in domeniul eficientei energetice.