• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Evoluția pieței de energie din Europa între ani 2020-2050

Evoluția pieței de energie din Europa între ani 2020-2050

Un nou studiu bazat pe prognozele europene asupra evoluţiei pieţei de energie electrică din Europa între 2020 și 2050 estimează cât de mult vor putea să se autofinanţeze proiectele de electricitate în această perioadă fără a avea nevoie de susţinere din fonduri publice. Studiul sugerează că după 2020 subvenţiile pentru unele tehnologii mature de regenerabile s-ar putea să nu mai fie necesare în parte ca urmare a costurilor scăzute dar și ca rezultat al unor posibile reforme a sistemului european de certificate verzi (EU-ETS).

Subvenţiile vor rămâne necesare după 2020 pentru tehnologii mai puţin mature precum eolienele offshore. Studiul folosește mai multe scenarii pentru a modela dezvoltarea pieţelor europene de electricitate între 2020 și 2050. Estimările europenilor sunt de aproximativ 25 de miliarde de euro pe an ca necesar pentru investiţii guvernamentale în regenerabile în intervalul 2020-2030.  Ca parte a cadrului pentru climă și energie  UE ţintește ca 27% din energia consumată în 2030 în Europa să provină din surse regenerabile. UE intenţionează să își reducă emisiile de carbon cu 85-95% în comparaţie cu 1990 până în 2050. Principalele recomandări ale raportului vizează atingerea obiectivelor de regenerabile pentru 2030 și 2050 cu minimum de cost. Acest lucru ar putea fi atins prin asigurarea de finanţare pentru proiectele de regenerabile care nu s-ar materializa altfel, având în vedere imposibilitatea pieţei de electricitate de a remunera astfel de investiţii. Noile tehnologii regenerabile ar trebui să poată fi flexibile la mișcările pieţei și să fie bine integrate în piaţă, potrivit studiului Supporting investments into renewable electricity in context of deep market integration of RES-e after 2020:Study on EU-, regional-and national-level options elaborat de CEPA.

 

Sursa: www.arenaconstruct.ro