• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Dirigentia de santier oligatorie !

Dirigentia de santier oligatorie !

Vrei sa  construiesti o casa?. Trebuie sa sti ca dirigentia de santier a devenit obligatorie.

Prin legea 177/ 2015 a fost modificata legea 10/1995, privind calitatea in construcii, astfel conform art. 13 alin. 1 “ Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.”

Modificarile aduse prin Legea 177/2015 stabilesc reguli mai clare cu privire la modalitatea de construire din punct de vedere al sitemului calitatii in constructii.

Noutatiile acestei legi consta in introducerea unor noi caracteristici care trebuiesc indeplinite de investitori,costructori,producatori de produse destinate realizarii constructiilor, cum ar fi:

-         “certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii;(art.9 lit. b)

-          verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi auditul energetic al clădirilor;(art.9 lit. e)

-         managementul calităţii în construcţii( art.9lit.f)

-          urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;(atr. 9,lit.j)

-         atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii."( art.9, lit l)

 

Inspectoratul de stat in constructii este institutia abilitata sa verifice respectarea prevederilor legale in domeniul calitatii  constructiilor, costata contraventiile si aplica sanctiunile masurile prevazute de legea 177/2015.

Sanctiunile prevazute de lege in cazul in care investitorul nu asigura urmarirea lucrarilor prin diriginti de santier, constituie contraventie si se sanctioneaza cu cu amenda cuprisa intre 5000-10000 lei, conform art 11 lit. a (Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii in termen de 48 de ore de la comunicarea Procesului Verbal de Contraventie, conf. O.G. 2/2001,cu modificarile si actualizarire ulterioare, privind regimul juridic al contraventiilor).

Totusi nu pentru toate constructiile este necesar angajarea unui diriginte de santier, astfel sunt exceptate conf art. 39 “ proiectele pentru locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii pentru care nu se emit autorizaţii de construire nu se supun verificării de către verificatori de proiecte atestaţi."

ImobiliareMAG.ro, prin colaboratorii specializati in domeniul asigura servicii de:

  • Dirigentie de santier (cu o experienta de 22 de ani)
  • Audituri energetic pentru cladiri rezidentiale, de birouri,spatii comerciale,etc (certificate energetic)
  • Consultanta creditare
  • Intocmire cadastru si intabulare
  • Verificari centrale si Iscirizari
  • Asigurari locuinte
  • Transport mobila, moloz, mutari