• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Dezvoltatorii care vor folosi vitrajele a alte produse din sticlă în construcții vor trebui sa respecte regului noi

Dezvoltatorii care vor folosi vitrajele a alte produse din sticlă în construcții vor trebui sa respecte regului noi

Pentru folosirea și montarea vitrajelor și a altor produse din sticlă în construcții vor fi aplicate noi instrucțiuni tehnice. (Proiect atasat). Proiectul acestor instrucțiuni arată că acestea vor fi obligatorii pentru toți factorii cu atribuții în concepția, realizarea și exploatarea construcțiilor, respectiv proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici, executanți, responsabili tehnici cu execuția, diriginți de șantier, proprietari sub orice titlu și utilizatori ai construcțiilor, precum și pentru autoritățile administrației publice și organele de control, potrivit obligațiilor și răspunderilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale. În toate situațiile, vitrajele, precum și prinderile acestora de sistemele structurale ale clădirilor se vor proiecta și se vor monta astfel încât, pe durata de realizare și pe durata de exploatare a acestora, să fie satisfăcute cerințele legale legate de: Rezistență și stabilitate; Siguranță în exploatare; Siguranță la foc; Igienă; Sănătatea oamenilor; Protecția mediului; Economie de energie; Protecție hidrofugă și protecție la zgomot. Atunci când pentru anumite categorii de construcții există și alte reglementări specifice, acestea se aplică numai dacă nu contravin noilor instrucțiuni. Noile instrucțiuni vor fi obligatorii la proiectarea și realizarea construcțiilor noi, precum și pentru lucrări de modificare sau la schimbarea destinației ori la orice alte intervenții efectuate la construcțiile existente, indiferent de formă de proprietate. Pentru construcțiile monumente istorice sau de arhitectură clasificate ca făcând parte din Patrimoniul Național potrivit Legii, noile instrucțiuni vor avea caracter de recomandare, urmând ca la acestea să se aplice măsurile de îmbunătățire astfel încât să nu se afecteze caracterul monumentelor respective. Mai departe, spre exemplu, instrucțiunile susțin că, în cazul vitrajelor înclinate, trebuie să se țină cont de faptul că intensitatea solară este mai mare, deci riscul de stres termic este crescut, iar aporturile de energie solară sunt mai mari. Totodată, proiectanții trebuie să țină cont de faptul că pierderile de clădură prin vitrajele înclinate sunt mai mari și că trebuie asigurat un drenaj corespunzător, pentru a se evita încărcările suplimentare de apă, acumulările de sedimente sau deteriorarea sticlei prin mătuire etc. Același proiect vorbește despre tipurile de sticlă utilizate în construcții, oferind recomandări despre produse precum: sticla float, sticla silico-calco-sodică, sticla cu depuneri, sticla laminată, sticla securizată termic și sticla calită termic, sticla calită chimic, sticla emailată / serigrafiată / printată, sticla lacuită și oglinzi, sticla ornament, sticla armată, sticla profilată și cărămizi din sticlă. În acest context, proiectul abordează siguranța și securitatea la incendiu, protecția anti-glonț sau siguranța în exploatare etc. Spre exemplu, acesta definește sticla de siguranța ca fiind sticla care, în cazul unui impact mecanic cu un corp sau o persoană:

* protejează la căderea în gol;

* nu se sparge sau se sparge în siguranță, eliminându-se riscul de a răni o persoană – cioburile rezultate sunt de dimensiuni mici, cu marginile și colțurile rotunjite, ne-tăioase, sau cioburile rezultate nu cad și rămând lipte de folia de laminare, iar foaia de sticlă rămâne în continuare fixată în sistemul de prindere.

 

Sursa: www.arenaconstruct.ro