• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Contoare inteligente - Eficienta energetica

Contoare inteligente - Eficienta energetica

Noua lege votata de Parlament saptamana aceasta stabileste ca in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar si proportional in raport cu economiile de energie potentiale, operatorii de distributie implementeaza sisteme de masurare inteligenta si monteaza contoare inteligente de gaze naturale si/sau de energie electrica, in urmatoarele conditii:

1.     sistemele de masurare inteligenta furnizeaza consumatorilor finali informatii privind perioada de utilizare reala.

2.     sistemele de masurare inteligenta asigura securitatea contoarelor inteligente si comunicarea datelor, precum si dreptul la viata privata al consumatorilor finali.

3.     la cererea consumatorului final, sistemele de masurare inteligenta pot masura energia electrica exportata catre retea de la sediul consumatorului final;

Clientilor finali care au fost integrati in sisteme de masurare inteligente care permit stocarea si furnizarea de informatii exacte privind datele de consum real utilizate la facturare, li se asigura posibilitatea de a verifica corectitudinea facturilor de catre operatorii de distributie/furnizorii, prin accesarea cu usurinta de informatii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrica.

De asemenea, noua lege stabileste ca autoritatile publice centrale vor achizitiona doar produse, servicii, lucrari sau cladiri cu performante inalte de eficienta energetica, in masura in care acestea corespund cerintelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economica, viabilitate sporita, conformitate tehnica, precum si unui nivel suficient de concurenta.

Totodata, noua lege clarifica mai multi termeni.

Astfel, eficienta energetica este definta ca fiind raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, aferenta serviciilor, bunurilor sau energiei rezultate si valoarea energiei utilizate in acest scop.

Retea inteligenta este definita in noua lege ca fiind retea de electricitate, care poate integra eficient, din punct de vedere al costurilor, modalitatea de a actiona a tuturorutilizatorilor conectati la reteaproducatori, consumatori si autoproducatori – printr-o circulatie bidirectionala a fluxurilor de puteri si a informatiilor, in scopul de a asigura un sistem energetic eficient economic, sustenabil cu pierderi de energie reduse si un nivel ridicat de calitate si securitate in continuitatea si siguranta alimentarii cu energie electrica.

Sistem de masurare inteligenta este sistemul electronic care masoara consumul de energie electrica, asigura transmiterea bidirectionala securizata a informatiilor la clientul final, furnizeaza mai multe informatii decat un contor conventional, folosind forme de comunicare electronica.

Autoritatile competente vor incuraja organismele publice, inclusiv cele de la nivel local si regional, sa urmeze exemplul administratiei publice centrale sa achizitioneze doar produse, servicii, lucrari sau cladiri cu performante ridicate de eficienta energetica, in masura in care acestea corespund cerintelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economica, viabilitate sporita, conformitate tehnica, precum si unui nivel suficient de concurenta.

De asemenea, vor fi incurajate organismele publice, inclusiv cele de la nivel local si regional, sa achizitioneze servicii cu un continut energetic semnificativ sa evalueze posibilitatea incheierii de contracte de performanta energetica pe termen lung, care ofera economii de energie pe termen lung.

In plus, noua Lege care modifica si completeaza Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica mareste substantial amenzile, care pot ajunge si la 100.000 lei.

 

Sursa : www.arenaconstruct.ro