• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Constructiile ce necesita avize si/sau autorizatii pentru securitatea la incendiu

Constructiile ce necesita avize si/sau autorizatii pentru securitatea la incendiu

Guvernul a stabilit prin hotararea nr. 571/august 2016 care sunt categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Astfel, au fost stabilite ce constructii necesita avizari si autorizari privind securitatea la incendiu categoriile de constructii si, separat, care sunt cele ce se supun numai autorizarii privind securitatea la incendiu.

Nu se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu lucrarile de constructii la obiective cu caracter militar si cele cuprinse in programele de investitii si reparatii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza, indiferent de emitentul autorizatiei de construire, si nici constructiile nucleare si cele aferente partii clasice a centralei nucleare.

Documentatiile privind securitatea la incendiu a constructiilor, elaborate si/sau in curs de avizare/autorizare la data intrarii in vigoare a hotararii nr. 571/2016, se finalizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data elaborarii acestora.

La data intrarii in vigoare a hotararii nr. 571/2016, se abroga Hotararea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si autorizarii privind securitatea la incendiu

 

I Cladiri

a) incadrate conform legii in categoriile de importanta deosebita indiferent de aria construita, regimul de inaltime si destinatie;

b) definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca fiind “inalte” sau “foarte inalte” indiferent de aria construita ori de destinatie;

c) in care sunt amplasate incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca “sali aglomerate”, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizeaza sau amenajeaza mansarde;

e) pentru sedii ale autoritatilor publice locale si centrale cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

f) pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp, cu exceptia caselor parohiale, cladirilor destinate locuirii personalulului monahal, clopotnitelor, lumanararelor si capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, inchise, cu aria construita mai mare sau egala cu 600 mp, cu exceptia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, rasadnitelor si ciupercariilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu exceptia GPL, de capacitate medie sau mare.

 

II Cladiri sau spatii amenajate in cladiri avand destinatia de:

a) comert cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

b) alimentatie publica cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

c) birouri financiar- bancare, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

d) ingrijirea sanatatii, cu spitalizare continua, indiferent de suprafata sau dispensare si policlinici cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

e) invatamant, supraveghere, ingrijire sau cazare/adapostire a copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabililtati sau lipsite de adapost, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 150 mp;

f) gara, autogara si aerogara cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, precum si statii de metrou, indiferent de aria desfasurata;

g) cultura, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

h) parcaj cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agement, cu piscine interioare, servicii de impachetari, bai de plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, sali de aerobic, fitness, biliard, tenis dde masa si fotbal mecanic, teruri de tenis, minifotbal si fotbal cu vestiarle aferente si altele similare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp sau, daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu suprafata mai mare sau egala cu 200 mp;

j) primire turistica, cu mai mult de 8 camere si/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora;

k) productie sau depozitare, cu aria defasurata mai mare sau egala cu 600 mp sau, daca spatiul este amenajat in cladiri de locuint colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp.

 

III. Cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, in podul ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 100 mp

 

IV. Constructii sau sisteme ori instalatii pentru:

a) statii publice de distributie a carburanilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300mc pentru lichide petroliere ori statii mixte;

b) statii de depozitare sau distributie a gazelor naturale comprimate, utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV):

c) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la platforme si parcuri industrialeS

d) lucrari noi si de modificare a instalatiilor de stingere, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sunb incidenta prezentei hotarari.

 

V. Constructii sau amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 1.000 de locuri pe scaune in aer liber.

 

Categoriile de constructii si amenajari care se supun autorizarii privind securitatea la incendiu

 I. Constructii sau instalatii pentru:

a) sisteme de distributie gaze petroliere lichefiate la autovechicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apa, care nu sunt amplasate in statii mixte:

b) statii transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate in rezervoare /recipiente fixe cu capacitatea individuala de maximum 5.000 litri sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totala de maximum 30.000 litri volum de apa aferente laboratoarelor sanitare, scolare si alte asemenea, cladirilor cu activitati de productie si fluxuri tehnologice, instalatiilor de incalzire centrala si locala, pentru prepararea apei calde de consum si a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de miniumum 250 kg GPL si maximum 1.250 kg GPL;

e) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati.

II. Constructii sau amenajari temporare in aer liber, pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune, ori avand destinatie comerciala, cu aria desfasurata/suprafata mai mare sau egala cu 2.500 mp.

 

Sursa : www.arenaconstruct.ro