• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Constructii: Notiuni generale, explicatii, termenii si definitii

Constructii: Notiuni generale, explicatii, termenii si definitii

ImobiliareMag va prezinta mai jos definitii ale termenilor folositi in domeniul constructiilor civile si industriale.

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

 Autorizatia de construire se elibereaza beneficiarului lucrarii, in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, in vederea inceperii lucrarilor de constructii.

Cladirea este constructia permanenta care se ridica deasupra solului, formand un tot din punct de vedere constructiv si arhitectonic, izolata (distantata) spatial sau despartita de altele prin pereti exteriori, avand acoperis propriu si intrare separata.

Se considera cladiri distincte:

- cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate pe acelasi lot de teren (curte), precum si cladirile legate intre ele prin pasarele, balcoane de serviciu, etc;

- constructiile alipite, situate pe loturi alaturate care au sisteme constructive si arhitectonice diferite (fatade si materiale pentru pereti exteriori), intrari separate din strada, curte, gradina, etc. si fara legaturi interioare directe. Daca intre acestea exista legaturi interioare directe se considera o singura cladire.

In cazul cladirilor alipite, se va proceda la delimitarea lor dupa criteriul arhitectonic si constructiv (determinat de fatada si materialul de constructie al peretilor exteriori si dupa independenta de acces intrare separata din curte, gradina, strada, etc.).

Cladirea  rezidentiala este acea cladire care este folosita integral sau in cea mai mare parte (peste 50 % din spatiul locuibil sau din volumul construit ) pentru locuit.

In categoria cladirilor  rezidentiale pentru colectivitati sunt cuprinse acele cladiri rezidentiale utilizate drept locuinte pentru colectivitati, cum ar fi: leagane si  case pentru copii, camine si camine spital pentru batrani, etc.

Cladirile nerezidentiale sunt destinate in exclusivitate sau in principal altor scopuri decat cele rezidentiale, din aceasta categorie facand parte cladirile administrative si alte cladiri.

In categoria alte cladiri se cuprind: cladiri pentru trafic si comunicatii ( statii, terminale, garaje, etc.) cladiri industriale si depozite, cladiri pentru recreere, invatamant, stiinta, cultura si arta, spitale si clinici, cultura fizica si agrement, etc.

 In cazul cladirilor destinate a fi folosite in mai multe scopuri, acestea se vor incadra in categoria de cladiri cu ponderea cea mai mare in suprafata utila totala.

Locuinta ( apartamentul ) este constructia formata din una sau mai multe camere de locuit, situata la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, prevazuta , in general, cu dependinte (bucatarie, baie etc.) sau alte spatii de deservire, independenta  din punct de vedere functional, avand intrare separata din casa scarii, curte sau strada si care a fost construita, transformata sau amenajata pentru a fi locuita , in principiu, de o singura gospodarie.

Extinderile  de locuinte reprezinta adaugirile numai de camere de locuit sau camere de locuit si dependinte ( baie, bucatarie, camara ) care fac corp comun ( aripi, etaje ) cu locuinta.

Suprafata (aria) utila desfasurata (totala) rezulta din suprafata construita desfasurata, din care se scade suprafata ocupata de pereti (exclusiv peretii amovibili).