• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Certificatul Energetic - doua amendamente noi votate de senat

Certificatul Energetic - doua amendamente noi votate de senat

Senatul a adoptat ieri cu 67 de voturi, un vot impotriva si o abtinere proiectul de lege privind modificarea legii nr.372/2005 referitoare la performanta energetica a cladirilor.

Doua amendamente noi a adus Senatul la aceasta lege fata de ce prevedea Ordonanta nr 13/2016 prin care Guvernul a aprobat modificarea si completare Legii nr. 372/2005

Astfel, pentru incadrarea in termenele prevazute privind realizarea cladirilor noi al caror consum de energie este aproape egal cu zero, prin certificatul de urbanism emis de autoritatile publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de construire, se va solicita incadrarea necesarului de energie al cladirilor in nivelurile prevazute in reglementarile tehnice specifice.

Al doilea amendament votat de Senat la noua lege a performantei energetice a cladirilor prevede ca in cazul constatarii contraventiilor prevazute in lege si aplicarii sanctiunilor corespunzatoare de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Cosntructii, Ministerul Dezvoltarii, in baza rapoartelor prevazute, poate dispune prin ordin al ministrului ca sanctiune complementara suspendarea dreptului de practica al auditorilor energetici pentru cladiri si /sau expertilor tehnici sanctionati contraventional pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni, proportional cu nivelul amenzilor aplicate si in functie de gravitatea faptelor.

Noua forma a legii prevede completarea definitiei certificatului de performanta astfel incat sa rezulte ca acesta cuprinde date privind consumul de energie primara si finala, inclusiv energia din surse regenerabile si emisiile de gaze echivalent CO2.  Se completeaza  de asemenea definitiile sistemelor de climatizare. Se precizeaza modul de calcul al impozitului pe cladire in cazul renovarii majore a acesteia. 10% din consumul energetic al cladirilor verzi va trebui asigurat din surse regenerabile.

Noile masuri impun afisarea certificatelor energetice ale cladirilor, elaborarea unor planuri locale multianuale pentru cresterea numarului de cladiri cu consum de energie egal cu zero.

De asemenea, Inspectoratul de Stat in Constructii va fi obligat sa verifice anual cel putin 10% din certificatele energetice si rapoartele de audit energetic.

Proiectul legislativ prevede cresterea amenzilor si introducerea de sanctiuni pentru auditorii energetici care nu respecta legea.

“Prin prezentul act normativ este stimulata activitatea de reabilitare termica a cladirilor, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, atat in cazul construirii cladirilor noi, cat si in cazul renovarii majore a cladirilor existente.”, se arata in expunerea de motive elaborata de Guvern.

 

Sursa : arenaconstruct.ro