• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

CADASTRUL GRATUIT - PRIORITIZAREA UAT-URILOR

CADASTRUL GRATUIT - PRIORITIZAREA UAT-URILOR

O comisie interministeriala se va ocupa de aplicarea criteriilor de prioritizare a unitatilor administrativ-teritoriale in care se vor derula lucrari de inregistrare sistematica prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara.

Prin acest program se va realiza inregistrarea sistematica in 793 de UAT- uri situate in zone rurale, lucrari care se vor desfasura concomitent cu inregistrarea sistematica pentru 2337 de UAT- uri. Acest lucru va asigura finalizarea inregistrarii sistematice la nivelul intregii tari. In prezent in 51 de UAT-uri lucrarile s-au finalizat sau sunt in curs de finalizare.

Comisia interministeruala ce urmeaza sa fie creata, potrivit unui proiect de act normativ aflat in consultare publica, va urmari si stabilirea listei unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv a sectoarelor municipiului Bucuresti.

Criteriile de prioritizare a programelor de cadastru sunt :

– unitati administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltarii proiectelor de infrastructura prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei;

– unitati administrativ-teritoriale care implementeaza ori sunt incluse in proiecte de dezvoltare a infrastructurii in cadrul altor programe;

– unitati administrativ-teritoriale in care sunt identificate zone cu vulnerabilitati sociale particulare privind accesul informal la proprietate, cu accent asupra nevoilor comunitatii rome, precum si

– zonelor declarate defavorizate.

Programul National de Cadastru poate fi prin finantat prin cofinantarea lucrarilor demarate de catre UAT- uri, prin finantare din fonduri externe nerambursabile, prin finantare din veniturile Agentiei Nationale.

Anexa documentului include investitii totale de peste 4 miliarde de lei pentru Programul de Cadastru si Carte funciara in perioada 2015-2023 din care peste 2,1 miliarde de lei vor merge catre inregistrarea efectiva a imobilelor, 96 de milioane de lei vor fi folositi pentru activitati de geodezie si cartografiere, 22 de milioane de lei vor fi cheltuiti in actiuni de informare a publicului, 345 de milioane de lei vor fi investiti pentru conversia in format digital a documentelor analogice, 33 de milioane de lei va costa tehnica de calcul si echiparea corespunzatoare iar pentru alte activitati cum ar fi plata certificatelor emise de notari sau instruirea personalului a fost prevazut un buget de peste un miliard de lei.

Proiectul supus dezbaterii nu modifica valoarea programului ci redefineste categoriile de cheltuieli cum ar fi cele de promovare.

 

Sursa : www.arenaconstruct.ro