• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Auditurile Energetice, platite din bugetele locale

Auditurile Energetice, platite din bugetele locale

Incurajarea populatiei sa achizitioneze, monteze si utilizeze resursele energetice regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, generatoare eoliene, surse geotermale, etc.) poate fi facuta si prin masuri de protectie sociala.

O recenta propunere legislativa instituie masura de finantare din fondurile aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, pentru acoperirea contributiilor proprietarilor cladirilor de locuit din categoria persoanelor dezavantajate. Aceasta in limita cotei-parti ce le revine din valoarea totala a cheltuielilor cu lucrarile principale si accesorii, proportional cu cota-parte indiviza detinuta de fiecare proprietar din proprietatea comuna.

Pentru ca masura de protectie sociala sa fie eficace este important – spun initiatorii proiectului legislativ – sa fie completa, in sensul de a viza atat cheltuielile cu lucrarile principale (lucrarile de interventie), cat si cheltuielile cu lucrarile accesorii (expertiza tehnica, certificatul de performanta energetica si audit energetic, documentatia pentru autorizarea lucrarilor de interventie – care, in reglementarea actuala, se finanteaza exclusiv din sursele proprii ale asociatiilor de proprietari, ceea ce poate de asemenea impiedica executarea reabilitarii termice in blocuri de locuinte cu proprietari persoane dezavantajate).

Initiatorii acestei propuneri legislative sustin ca Ordonanta Guvernului nr 69/2010 nu vine in mod real in sprijinul asociatiilor de proprietari care au atat membri ce pot sustine financiar executarea lucrarilor de reabilitare termica, cat si membri care nu pot sustine financiar aceste lucrari, facand parte din categoria persoanelor dezvantajate – aceasta fiind situatia cel mai des intalnita in realitate.

Cum hotararea pentru executarea lucarilor de reabilitare si de contractare a unui credit bancar se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari, este evident ca persoanele dezavantajate pot bloca adoptarea unei hotarari in acest sens, ceea ce nu este in interesul proprietarilor ce pot achita contributia proprie.

Pe de alta parte, chiar adoptarea unei hotarari poate afecta persoanele dezavantajate deoarece acestea se pot afla in situatia de a nu putea achita contributia proprie ceea ce conduse de asemenea la o situatie de blocaj.

Asa justifica initiatorii noul proiect legislativ de reglementare a unei masuri de protectie sociala concreta punctuala directionata catre persoanele dezvantajate.

 

Sursa : www.arenaconstruct.ro